ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST O PRŮKAZ STUDENTA

Jméno: Příjmení:
Rodné číslo: / E-mail:
Fotografie:
Druh průkazu:

Souhlasím s tím, aby UJEP jako správce osobních údajů uchovávala a zpracovávala po dobu studia a po dobu následujících pěti let po jeho ukončení moje osobní údaje (jméno, příjmení, rodné číslo) a přiloženou fotografii v informačním systému UJEP za účelem ověření statutu studenta ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění. Tyto údaje budou zpřístupněny výhradně pověřeným zaměstnancům UJEP a právnickým osobám, které na základě smluvního vztahu s UJEP vykonávají činnosti směřující k zabezpečení plnění předmětu činnosti UJEP. V případě žádosti o ISIC licenci souhlasím s tím, aby UJEP poskytla mé osobní údaje (příjmení, jméno) společnosti GTS Internetional, s.r.o, IČ:48114855, za účelem evidence v mezinárodní databázi držitelů platných průkazů ISIC.

Souhlasím s podmínkami žádosti a se zpracování a uchováváním mých osobních údajů.
Prohlašuji, že jsem se seznámil se směrnicí "PROVOZNÍ ŘÁD INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ N. L."

Tučně zvýrazněné položky jsou povinné.
Návod na vyplnění a podání žádosti o vydání průkazu studenta

1. Vyplňte správně své osobní údaje. Doporučujeme vyplnit též e-mailovou adresu pro případnou komunikaci při výrobě průkazu.

2. Přiložte soubor s průkazovou fotografií ve formátu jpg o velikosti min. 230x296 pixelů, maximálně však 300x500 pixelů. Tato fotografie musí odpovídat parametrům standardní průkazové fotografie (jednobarevné pozadí, 35x45mm, celá hlava).

3. Vyberte si druh karty. Studenti v prezenční formě studia si mohou zvolit za příplatek kartu s ISIC licencí (mezinárodní průkaz studenta ISIC), více informací o průkazu ISIC najdete na www.isic.cz.

4. Cena za vydání průkazů:

Ceny za průkaz studenta jsou dle příkazu rektora 2/2016.

Vydání studentského průkazu bez ISIC licence je za poplatek 100,- Kč.
Vydání studentského průkazu s ISIC licencí je za poplatek 280,- Kč.

Poplatky se hradí pouze bezhotovostně na bankovní účet univerzity:

Bankovní účet: 100200392/0800
Variabilní symbol: 294009
Specifický symbol: číslo, které jednoznačně určuje fyzickou osobu studující a evidovanou v studijním systému STAG (nejedná se o osobní číslo). Váš specifický symbol vyhledáte na internetové adrese http://kas.ujep.cz

5. Pečlivě si pročtěte text souhlasu ke zpracování osobních údajů.

6. Bližší a aktuální informace o průkazech získáte na adrese: http://kas.ujep.cz

7. Vyzvednutí karty - pouze osobně na pracovišti KAS na základě ověření podle průkazu totožnosti.

KAS - Centrum informatiky
(Budova MFC v areálu Kampus)
Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem