Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

22000 REK - Rektorát (0)
 22100 Útvary rektora (1)
  22107 Rektor (0)
   22104 Oddělení interního auditu (3)
   22105 Referát právníka (3)
   22106 Tajemník rektora (0)
   22108 Kancléř (1)
    22101 Sekretariát rektora (2)
  22140 Útvar prorektora pro vnější vztahy (2)
   22103 Oddělení marketingu a propagace (3)
   22141 Prorektor pro vnější vztahy (0)
   22142 Oddělení pro vnější vztahy (6)
  22150 Útvary prorektora pro rozvoj a ikvalitu (1)
   22151 Prorektor pro rozvoj a kvalitu (1)
    22153 Centrum rozvoje a projekt. servisu(do 1.9.17) (0)
     22154 Oddělení rozvoje a kvality (5)
     22155 Oddělení projektového servisu (do 1.9.17) (0)
   26000 VK - Vědecká knihovna (0)
    26100 Útvar ředitele knihovny (2)
     26210 Oddělení zpracování fondů (8)
     26220 Oddělení služeb VK (10)
    26300 Budovy VK (0)
     26301 Budova věd. knihovny (0)
   29000 CI - Centrum informatiky (0)
    29100 Útvar vedoucí CI (2)
     29210 Oddělení informačních systémů (8)
     29220 Oddělení počítačových sítí (6)
     29230 Oddělení uživatelského servisu (7)
  22160 Útvary prorekrora vědu (1)
   22161 Prorektor pro vědu (68)
   22162 Oddělení pro vědu a výzkum (3)
   22163 Centrum transferu technologií (0)
   22164 Centrum projektového servisu (74)
  22170 Útvar prorektora pro stud. a pedag. činn (2)
   22171 Prorektor pro studium (0)
   22172 Studijní oddělení Re (5)
   22173 Oddělení celoživotního vzdělávání UJEP (5)
   22174 Univ.centr. pro stud.se specif.potřebami (4)
  22200 Útvary kvestora (2)
   22241 Kvestor (9)
   22250 Ekonomický odbor (2)
    22251 Referát ekonomiky projektů (6)
    22252 Referát evidence majetku (6)
    22253 Vedoucí EO (0)
    22254 Oddělení účtáren (12)
    22255 Controlling a rozpočetnictví (2)
   22260 Odbor hospodářské správy (2)
    22243 Referát BOZP (1)
    22265 Oddělení služeb (17)
     22275 Správa Bukoviny (2)
    22266 Vedoucí OHS (0)
    22267 Referát údržby (6)
    22268 Údržba areálu Kampus (4)
     22269 Údržba areálu Vaňov (1)
   22261 Investiční oddělení (15)
   22264 Referát energetiky (4)
   22270 Zaměstnanecký odbor (1)
    22271 Personální oddělení (6)
    22272 Oddělení práce a mezd (6)
    22273 Vedoucí ZAMO (0)
   22280 Oddělení veřejných zakázek (7)
   22290 Univerzitní prodejna (2)
   27000 SKM - Správa kolejí a menz (0)
    27100 Útvar ředitele SKM (2)
     27101 Oddělení ředitele SKM (2)
     27110 Ubytovací úsek (1)
      27111 Ubytovací kancelář (1)
      27112 Správci kolejí (2)
      27113 Recepce kolejí (4)
      27114 Úklid kolejí (9)
     27120 Menzy, ekonomika provozu (10)
     27130 Technickoprovozní úsek (4)
    27300 Budovy SKM (0)
     27309 Kolej I. Klíšská (0)
     27310 Kolej II. Klíšská (0)
     27312 Menza Česká mládež (0)
     27313 Menza Klíšská (0)
     27314 Kolej III. Jateční (0)
     27324 Menza Hoření (0)
     27325 Menza Kampus (0)
     27326 Kolej VI. Hoření (0)
     27337 Kolej V. Na Okraji (0)
  43001 PF - Pedagogická fakulta (0)
   43100 Útvar děkana PF (3)
    43110 Útvar tajemníka PF (1)
     43101 Sekretariát děkana PF (7)
      43237 Chorea Academica (0)
      43238 Nona mužský komorní sbor (0)
     43102 Odd. multimediálních prost. PF (2)
      43103 Ediční středisko PF (4)
      43221 Počítačové učebny PF (1)
     43105 Ekonomické oddělení PF (2)
     43233 Centrum celoživotního vzdělávání PF (3)
     43242 Oddělení služeb PF (17)
      43241 Úklid PF (0)
      43243 Autoprovoz PF (1)
     43300 Budovy PF (0)
      43301 Budovy Č. mládeže PF (1)
      43302 Budova vila Č. mládeže PF (0)
      43303 Budova gymnastický sál Č. mládeže PF (0)
      43304 Budova aula Č. mládeže PF (0)
      43305 Budova Č. mládeže katedry PF (0)
      43306 Budova trafostanice Č. mládeže PF (0)
      43307 Budova sportovní haly PF (7)
      43311 Tělocvična koleje pro PF (0)
      43369 Budova Hoření PF (0)
      43389 Menza Česká mládež 50bar (0)
    43120 Útvar proděkana pro studium PF (4)
     43231 Centrum pedagogické praxe PF (5)
     43234 Studijní oddělení (8)
    43130 Útvar proděkana pro rozvoj a vztahy PF (3)
     43104 Propagace a reklama PF (0)
     43131 Oddělení pro vnitřní a vnější vztahy PF (1)
    43140 Útvar proděkana pro vědu a tvůrčí č. PF (1)
     43236 Oddělení vědy a tvůrčí činnost PF (4)
    43200 Katedry a další prac. PF celkem (0)
     43201 Katedra pedagogiky PF (14)
     43202 Katedra bohemistiky PF (19)
     43203 Katedra anglistiky PF (15)
     43205 Katedra výchov uměním PF (11)
     43208 Katedra matematiky a IT PF (0)
     43210 Katedra výtvarné kultury PF (16)
     43211 Katedra hudební výchovy PF (12)
     43212 Katedra tělesné výchovy a sportu PF (44)
     43213 Katedra prep. a primárního vzdělávání PF (19)
     43216 Katedra psychologie PF (23)
     43217 Centrum jazykové přípravy PF (10)
  44000 FŽP - Fakulta životního prostředí (0)
   44100 Útvar děkana FŽP (2)
    44110 Útvar tajemníka FŽP (1)
     44101 Sekretariát děkana FŽP (1)
     44103 Úklid FŽP (3)
     44105 Autodoprava FŽP (0)
     44300 Budovy FŽP (0)
      44301 Budova Králova Výšina (4)
    44120 Útvar proděkana pro studium (1)
     44102 Studijní referát FŽP (2)
    44130 Útvar proděkana pro rozvoj a IT FŽP (6)
    44140 Útvar proděkana pro vědu (2)
    44150 Útvar proděkana pro vnější vztahy FŽP (1)
    44200 Katedry FŽP celkem (0)
    44201 Katedra technických věd (117)
    44202 Katedra přírodních věd (36)
    44203 Katedra společenských věd FŽP (18)
    44204 Katedra informatiky a geoinformatiky (19)
    44205 Pracoviště FŽP Most (0)
  45000 FSE - Fakulta sociálně-ekonomická (0)
   45100 Útvar děkana FSE (2)
    45101 Sekretariát děkana FSE (23)
    45111 Útvar tajemníka FSE (2)
     45112 Ekonomický referát FSE (1)
     45125 Oddělení technické podpory FSE (1)
     45126 Oddělení technických služeb (6)
      45127 Autodoprava FSE (0)
      45300 Budovy FSE (0)
       45328 Budova Moskevská (0)
       45346 Budova VIKS FSE (0)
       45370 Vila Kampus FSE (0)
    45121 Útvar proděkana pro studium FSE (1)
     45120 Studijní oddělení FSE (4)
     45122 Referát pro studium (0)
    45130 Útvar proděkana pro rozvoj a IT FSE (2)
     45131 Referát pro rozvoj a IT FSE (0)
    45140 Útvar proděkana pro vědu FSE (2)
     45141 Referát pro vědu FSE (2)
     45142 Centrum výzkumu FSE (0)
      45143 VYCERRO FSE (0)
      45144 IEEP FSE (45)
      45145 ICER FSE (0)
      45146 iFEM FSE (0)
      45147 EASI FSE (0)
      45148 REEV FSE (0)
    45150 Útvar proděkana pro vnější vztahy FSE (0)
     45151 Referát pro vnější vztahy FSE (1)
    45201 Katedra ekonomie (0)
    45202 Katedra ekonomie a managementu (26)
    45203 Katedra práva a politologie (5)
    45204 Katedra matematiky a informatiky (4)
    45205 Katedra sociální práce (13)
    45206 Katedra financí a účetnictví (7)
    45207 Katedra cizích jazyků (5)
    45208 Katedra reg. rozvoje a veřejné správy (11)
  46000 FUD - Fakulta umění a designu (0)
   46100 Útvar děkana FUD (1)
    46110 Útvar tajemníka FUD (1)
     46101 sekretariát děkana FUD (15)
     46102 Studijní referát FUD (2)
     46103 Edice FUD (1)
     46109 Autodoprava FUD (0)
     46111 Technicko-hospodářské oddělení (0)
     46141 Referát pro vědu a zahr. vztahy FUD (0)
     46300 Budovy FUD (0)
      46301 Budova Pasteurova 9 FUD (4)
      46303 Budova Dubí Tovární 50 (0)
      46305 Budova Sklad materiálu FUD (0)
      46306 Dům umění Ústí nad Labem (4)
    46120 Útvar proděkana pro studium FUD (2)
    46130 Útvar proděkana pro rozvoj FUD (1)
    46140 Útvar proděkana pro tvůrčí činnost FUD (1)
    46150 Útvar proděkana pro vnější vztahy FUD (1)
    46200 Katedry FUD celkem (0)
     46210 Katedra užitého umění (1)
      46211 Ateliér Oděvní a textilní desing (3)
      46212 Ateliér Sklo (4)
      46213 Ateliér Přírodní materiály (1)
     46220 Katedra Designu (1)
      46221 Ateliér Desing interiéru (1)
      46222 Ateliér Desing keramiky (3)
      46223 Ateliér Produktový design (2)
     46230 Katedra dějin a teorií umění (14)
      46231 Kurátorská studia (0)
      46232 Doktorská studia (0)
      46233 VS designu Dubí (0)
      46234 Galerie Armaturka (0)
      46235 Galerie Rampa (0)
      46236 Billboard Gallery Europe (0)
     46240 Katedra vizuální komunikace (1)
      46241 Ateliér Grafický design I. (4)
      46242 Ateliér Grafický design II. (2)
      46243 Ateliér Vizuální design (2)
      46244 Středisko digitáního tisku (2)
     46250 Katedra fotografie (1)
      46251 Ateliér Fotografie (2)
      46253 Ateliér Reklamní fotografie (4)
      46254 Atelier Photography (1)
     46260 Katedra všeobecné průpravy (1)
      46261 Ateliér Kresba a malba (7)
      46262 Ateliér Prostorová tvorba (2)
      46263 Grafická dílna (2)
      46264 Dílny FUD (2)
     46270 Katedra elektronického obrazu (0)
      46104 Sítotisk (0)
      46105 Plotter (0)
      46106 3D tisk (0)
      46108 Audiovizuální studio (0)
      46271 Ateliér Digitální media (3)
      46272 Ateliér Interaktivní média (2)
      46273 Ateliér Performance (3)
      46274 Ateliér Time-based Media (1)
  48000 FSI-Fakulta strojního inženýrství (0)
   48100 Útvar děkana FSI (2)
    48101 Oddělení děkana FSI (20)
     48102 Reklama a propagace FSI (0)
    48120 Útvar proděkana pro studium FSI (1)
     48121 Studijní oddělení FSI (2)
    48130 Útvar proděkana pro rozvoj a IT FSI (2)
     48131 Technické oddělení FSI (0)
    48140 Útvar proděkana pro vědu a tvůrčí č.FSI (0)
     48141 Oddělení pro vědu FSI (1)
     48151 Erasmus koordinátor FSI (0)
    48160 Útvar tajemníka FSI (1)
     48161 Provozní úsek FSI (0)
     48300 Budovy FSI (0)
      48309 SKM budovy (0)
      48318 Budova Za Válcovnou (0)
      48327 Budova Na Okraji 1101 (0)
      48346 Budova VIKS FSI (0)
      48356 Budova H kampus (0)
    48200 Katedry FSI (0)
     48201 Katedra strojů a mechaniky (0)
     48202 Katedra technologií a materiál. inž. (0)
     48203 Katedra managementu a ekonomiky podniku (0)
     48204 Katedra matematiky a fyziky (0)
     48205 Katedra energetiky a elektrotechniky (0)
     48206 Ústav strojů a energetiky (27)
     48207 Ústav technologií a materiálů (21)
    48501 Vědecko technický park (4)
  53002 PřF - Přírodovědecká fakulta (0)
   53110 Útvar děkana PřF (1)
    53120 Útvar proděkana pro studium PřF (2)
     53511 Studijní oddělení PřF (4)
    53130 Útvar proděkana pro rozvoj a IT PřF (1)
    53140 Útvar proděkana pro vědu a zahr.vzt.PřF (7)
     53112 Propagace a reklama PřF (0)
     53512 Oddělení pro vědu a zahr.vztahy PřF (0)
    53150 Útvar tajemníka PřF (1)
     53111 Sekretariát děkana PřF (93)
     53115 Ekonomické oddělení PřF (1)
     53151 Oddělení služeb PřF (0)
     53310 Budovy PřF (0)
      53311 Budovy za Válcovnou (0)
      53312 Budovy Klíšská 28 PřF (0)
      53313 Budovy Klíšská 30 PřF (0)
      53314 Budova Č.Mládeže PřF (0)
     53514 Ediční středisko PřF (0)
     53515 Počítačové učebny PřF (0)
     53516 Dislokovaná pracoviště (0)
     53517 Autoprovoz PřF (0)
    53220 Katedry PřF celkem (0)
     53221 Katedra biologie PřF (59)
     53222 Katedra fyziky PřF (30)
     53223 Katedra chemie PřF (40)
     53224 Katedra informatiky PřF (34)
     53225 Katedra geografie PřF (32)
     53226 Katedra matematiky PřF (16)
    53518 Ústecké materiálové centrum (19)
   53510 Ostatní útvary PřF (0)
  63003 FF - Filozofická fakulta (0)
   63100 Útvar děkana FF (2)
    63110 Útvar tajemníka FF (2)
     63101 Sekretariát děkana FF (8)
     63102 Autoprovoz FF (0)
     63103 Propagace a reklama FF (0)
     63111 Ekonomické oddělení FF (1)
     63112 Správa budov FF (1)
     63206 Studijní oddělení FF (2)
     63207 Oddělení pro vědu a zahr.vztahy FF (2)
     63300 Budovy FF (0)
      63303 Budova FF (3)
    63130 Útvar proděkana pro rozvoj a IT FF (1)
    63140 Útvar proděkana pro vědu FF (2)
    63150 Útvar proděkana pro studium FF (1)
    63200 Katedry a další pracoviště FF celkem (0)
     63201 Katedra historie FF (56)
      63210 Oddělení pom. věd historie (0)
      63211 Centrum dokumentace památek FF (0)
      63212 Knihovna a studovna KHI FF (0)
     63202 Katedra politologie a filozofie FF (34)
      63214 Knihovna a studovna KPF FF (0)
     63203 Katedra germanistiky FF (16)
      63213 Mediotéka KG FF (0)
     63204 Ústav slovansko-germánských studií (2)
     63205 Jazykové centrum (1)
  72000 FZS Fakulta zdravotnických studií (0)
   72100 Útvar děkana FZS (3)
    72110 Útvar tajemníka FZS (6)
     72101 Sekretariát děkana FZS (6)
     72103 Autoprovoz FZS (0)
     72104 Správa budov FZS (3)
     72300 Budovy FZS (0)
      72301 Budova Velká hradební 13 (0)
      72302 Budova Velká hradební 15 (1)
    72120 Útvar proděkana pro studium FZS (2)
     72102 Studijní oddělení FZS (3)
    72130 Útvar proděkana pro rozvoj a IT FZS (1)
    72140 Útvar proděkana pro vědu a z.vztahy FZS (1)
     72141 Referát vědy FZS (1)
     72216 Laboratoř pro studium pohybu (1)
     72217 Laboratoř civilizačních chorob (0)
    72213 Katedra fyzioterapie (16)
    72214 Katedra ergoterapie (7)
    72215 Katedra ošetřovatelství a porodní asiste (11)
     72218 Odd.všeobecného ošetřovatelství (5)
     72219 Oddělení porodní asistence (3)
 22300 Budovy Re (0)
  22319 Budova Brněnská (0)
  22324 Budova Hoření Re (0)
  22329 Budova Bukovina (0)
  22336 Budova Klíšská 28 (0)
  22371 MFC (0)
  22388 Auly MFC (0)
  22389 Aula červená (0)
  22390 Budova VIKS (0)

Podle pracoviště:
*** REK - Rektorát ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
Prorektor pro vědu doc. RNDr. Martin Balej Ph.D. martin.balej@ujep.cz 47528 3169
Prorektor pro vědu Ing. Alena Bezoušková alena.bezouskova@ujep.cz
Prorektor pro vědu Ing. Jan Brabec
Prorektor pro vědu Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová Ph.D. hana.bruhova-foltynova@ujep.cz
Prorektor pro vědu Ing. Jiří Brychta
Prorektor pro vědu Ing. Daniel Bůžek daniel.buzek@ujep.cz
Prorektor pro vědu Ing. Sabina Cermanová sabina.cermanova@ujep.cz 47528 6351
Prorektor pro vědu Bc. Martina Davídková Martina.Davidkova@ujep.cz 47528 6314
Prorektor pro vědu Lucie Dědková lucie.dedkova@ujep.cz
Prorektor pro vědu Bc. Lukáš Eršil lukas.ersil@ujep.cz
Prorektor pro vědu Bc. Michaela Hnidová DiS. michaela.hnidova@ujep.cz 47528 6281
Prorektor pro vědu Ing. Mária Hušková Maria.Huskova@ujep.cz
Prorektor pro vědu RNDr. Alena Chvátalová Ph.D. alena.chvatalova@ujep.cz
Prorektor pro vědu Ing. Jan Jolič
Prorektor pro vědu Mgr. Lucie Kalhousová lucie.kalhousova@ujep.cz
Prorektor pro vědu Romana Kovaříková romana.kovarikova@ujep.cz 47528 6317 personalistka
Prorektor pro vědu Mgr. Tomáš Kraus tomas.kraus@ujep.cz
Prorektor pro vědu Bc. Šárka Kremlíková DiS. sarka.kremlikova@ujep.cz 47528 6348
Prorektor pro vědu Ing. Pavel Loužecký
Prorektor pro vědu Mgr. Miroslav Matoušek miroslav.matousek@ujep.cz 47528 5123 +420603878946Administrátor projektu MOPR
Prorektor pro vědu Ing. Mariana Medunová mariana.medunova@ujep.cz 47528 6352
Prorektor pro vědu prof. ak. mal. Karel Míšek Ph.D. karel.misek@ujep.cz
Prorektor pro vědu doc. Ing. Martin Novák Ph.D. novak@fvtm.ujep.cz 47528 6214
Prorektor pro vědu Ing. Libor Pacovský libor.pacovsky@ujep.cz
Prorektor pro vědu Veronika Pečená veronika.pecena@ujep.cz +420608877329
Prorektor pro vědu Mgr. Jan Píša jan.pisa@ujep.cz
Prorektor pro vědu Sebastiana Roccuzzo MSc. PhD. Sebastiana.Roccuzzo@ujep.cz
Prorektor pro vědu Ing. Aleš Rod Ph.D. ales.rod@ujep.cz
Prorektor pro vědu Josef Růžička josef.ruzicka@ujep.cz 47528 6276
Prorektor pro vědu Mgr. Vladimír Řáha vladimir.raha@ujep.cz 47528 3812
Prorektor pro vědu Mgr. Barbora Řebíková Ph.D. barbora.rebikova@ujep.cz
Prorektor pro vědu Ing. Lenka Seidlová lenka.seidlova@ujep.cz
Prorektor pro vědu Ing. Bc. Lenka Semerádová lenka.semeradova@ujep.cz
Prorektor pro vědu Mgr. Lenka Stiborová lenka.stiborova@ujep.cz 47528 6355
Prorektor pro vědu Ing. Michal Struk
Prorektor pro vědu Bc. Lucie Svobodová lucie.svobodova@ujep.cz
Prorektor pro vědu Ing. Tomáš Sýkora tomas.sykora@ujep.cz
Prorektor pro vědu Bc. Anna Škopková anna.skopkova@ujep.cz
Prorektor pro vědu Mgr. Kateřina Šuchová katerina.suchova@ujep.cz 47528 4709
Prorektor pro vědu doc. ak. mal. Vladimír Švec vladimir.svec@ujep.cz 47528 6214
Prorektor pro vědu Zbyněk Tichý zbynek.tichy@ujep.cz
Prorektor pro vědu Ing. Jana Tojnarová jana.tojnarova@ujep.cz
Prorektor pro vědu Ing. Roman Vaibar Ph.D. MBA roman.vaibar@ujep.cz 47528 6240
Prorektor pro vědu doc. Silvester van Koten Ph.D.
Prorektor pro vědu Ing. Eliška Vejchodská Ph.D. eliska.vejchodska@ujep.cz
Prorektor pro vědu Bc. Jan Veselý
Prorektor pro vědu doc. Ing. Ondřej Vojáček Ph.D. ondrej.vojacek@ujep.cz
Prorektor pro vědu Ing. Marek Vokoun Ph.D.
Prorektor pro vědu Mgr. Bohumila Vykouková bohumila.vykoukova@ujep.cz 47528 6353
Prorektor pro vědu Ing. Vojtěch Zíka vojtech.zika@ujep.cz
Prorektor pro vědu doc. Ing. Jarmila Zimmermannová Ph.D.
Prorektor pro vědu PhDr. Jaroslav Zukerstein Ph.D. jaroslav.zukerstein@ujep.cz 47528 6210
doc. RNDr. Martin Balej Ph.D.
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: martin.balej@ujep.cz
Telefon: 47528 3169
Ing. Alena Bezoušková
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: alena.bezouskova@ujep.cz
Telefon:
Ing. Jan Brabec
Pracoviště: Prorektor pro vědu
Telefon:
Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová Ph.D.
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: hana.bruhova-foltynova@ujep.cz
Telefon:
Ing. Jiří Brychta
Pracoviště: Prorektor pro vědu
Telefon:
Ing. Daniel Bůžek
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: daniel.buzek@ujep.cz
Telefon:
Ing. Sabina Cermanová
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: sabina.cermanova@ujep.cz
Telefon: 47528 6351
Bc. Martina Davídková
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: Martina.Davidkova@ujep.cz
Telefon: 47528 6314
Lucie Dědková
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: lucie.dedkova@ujep.cz
Telefon:
Bc. Lukáš Eršil
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: lukas.ersil@ujep.cz
Telefon:
Bc. Michaela Hnidová DiS.
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: michaela.hnidova@ujep.cz
Telefon: 47528 6281
Ing. Mária Hušková
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: Maria.Huskova@ujep.cz
Telefon:
RNDr. Alena Chvátalová Ph.D.
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: alena.chvatalova@ujep.cz
Telefon:
Ing. Jan Jolič
Pracoviště: Prorektor pro vědu
Telefon:
Mgr. Lucie Kalhousová
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: lucie.kalhousova@ujep.cz
Telefon:
Romana Kovaříková
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: romana.kovarikova@ujep.cz
Telefon: 47528 6317
Poznámka: personalistka
Mgr. Tomáš Kraus
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: tomas.kraus@ujep.cz
Telefon:
Bc. Šárka Kremlíková DiS.
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: sarka.kremlikova@ujep.cz
Telefon: 47528 6348
Ing. Pavel Loužecký
Pracoviště: Prorektor pro vědu
Telefon:
Mgr. Miroslav Matoušek
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: miroslav.matousek@ujep.cz
Telefon: 47528 5123
Další telefon: +420603878946
Poznámka: Administrátor projektu MOPR
Ing. Mariana Medunová
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: mariana.medunova@ujep.cz
Telefon: 47528 6352
prof. ak. mal. Karel Míšek Ph.D.
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: karel.misek@ujep.cz
Telefon:
doc. Ing. Martin Novák Ph.D.
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: novak@fvtm.ujep.cz
Telefon: 47528 6214
Ing. Libor Pacovský
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: libor.pacovsky@ujep.cz
Telefon:
Veronika Pečená
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: veronika.pecena@ujep.cz
Telefon:
Další telefon: +420608877329
Mgr. Jan Píša
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: jan.pisa@ujep.cz
Telefon:
Sebastiana Roccuzzo MSc. PhD.
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: Sebastiana.Roccuzzo@ujep.cz
Telefon:
Ing. Aleš Rod Ph.D.
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: ales.rod@ujep.cz
Telefon:
Josef Růžička
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: josef.ruzicka@ujep.cz
Telefon: 47528 6276
Mgr. Vladimír Řáha
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: vladimir.raha@ujep.cz
Telefon: 47528 3812
Mgr. Barbora Řebíková Ph.D.
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: barbora.rebikova@ujep.cz
Telefon:
Ing. Lenka Seidlová
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: lenka.seidlova@ujep.cz
Telefon:
Ing. Bc. Lenka Semerádová
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: lenka.semeradova@ujep.cz
Telefon:
Mgr. Lenka Stiborová
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: lenka.stiborova@ujep.cz
Telefon: 47528 6355
Ing. Michal Struk
Pracoviště: Prorektor pro vědu
Telefon:
Bc. Lucie Svobodová
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: lucie.svobodova@ujep.cz
Telefon:
Ing. Tomáš Sýkora
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: tomas.sykora@ujep.cz
Telefon:
Bc. Anna Škopková
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: anna.skopkova@ujep.cz
Telefon:
Mgr. Kateřina Šuchová
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: katerina.suchova@ujep.cz
Telefon: 47528 4709
doc. ak. mal. Vladimír Švec
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: vladimir.svec@ujep.cz
Telefon: 47528 6214
Zbyněk Tichý
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: zbynek.tichy@ujep.cz
Telefon:
Ing. Jana Tojnarová
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: jana.tojnarova@ujep.cz
Telefon:
Ing. Roman Vaibar Ph.D. MBA
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: roman.vaibar@ujep.cz
Telefon: 47528 6240
doc. Silvester van Koten Ph.D.
Pracoviště: Prorektor pro vědu
Telefon:
Ing. Eliška Vejchodská Ph.D.
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: eliska.vejchodska@ujep.cz
Telefon:
Bc. Jan Veselý
Pracoviště: Prorektor pro vědu
Telefon:
doc. Ing. Ondřej Vojáček Ph.D.
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: ondrej.vojacek@ujep.cz
Telefon:
Ing. Marek Vokoun Ph.D.
Pracoviště: Prorektor pro vědu
Telefon:
Mgr. Bohumila Vykouková
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: bohumila.vykoukova@ujep.cz
Telefon: 47528 6353
Ing. Vojtěch Zíka
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: vojtech.zika@ujep.cz
Telefon:
doc. Ing. Jarmila Zimmermannová Ph.D.
Pracoviště: Prorektor pro vědu
Telefon:
PhDr. Jaroslav Zukerstein Ph.D.
Pracoviště: Prorektor pro vědu
e-mail: jaroslav.zukerstein@ujep.cz
Telefon: 47528 6210