Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

22000 REK - Rektorát (0)
 22100 Útvary rektora (1)
  22107 Rektor (0)
   22104 Oddělení interního auditu (3)
   22105 Referát právníka (3)
   22106 Tajemník rektora (0)
   22108 Kancléř (1)
    22101 Sekretariát rektora (2)
  22140 Útvar prorektora pro vnější vztahy (2)
   22103 Oddělení marketingu a propagace (3)
   22141 Prorektor pro vnější vztahy (0)
   22142 Oddělení pro vnější vztahy (6)
  22150 Útvary prorektora pro rozvoj a ikvalitu (1)
   22151 Prorektor pro rozvoj a kvalitu (1)
    22153 Centrum rozvoje a projekt. servisu(do 1.9.17) (0)
     22154 Oddělení rozvoje a kvality (5)
     22155 Oddělení projektového servisu (do 1.9.17) (0)
   26000 VK - Vědecká knihovna (0)
    26100 Útvar ředitele knihovny (2)
     26210 Oddělení zpracování fondů (8)
     26220 Oddělení služeb VK (10)
    26300 Budovy VK (0)
     26301 Budova věd. knihovny (0)
   29000 CI - Centrum informatiky (0)
    29100 Útvar vedoucí CI (2)
     29210 Oddělení informačních systémů (8)
     29220 Oddělení počítačových sítí (6)
     29230 Oddělení uživatelského servisu (7)
  22160 Útvary prorekrora vědu (1)
   22161 Prorektor pro vědu (67)
   22162 Oddělení pro vědu a výzkum (3)
   22163 Centrum transferu technologií (0)
   22164 Centrum projektového servisu (75)
  22170 Útvar prorektora pro stud. a pedag. činn (2)
   22171 Prorektor pro studium (0)
   22172 Studijní oddělení Re (5)
   22173 Oddělení celoživotního vzdělávání UJEP (5)
   22174 Univ.centr. pro stud.se specif.potřebami (4)
  22200 Útvary kvestora (2)
   22241 Kvestor (9)
   22250 Ekonomický odbor (2)
    22251 Referát ekonomiky projektů (6)
    22252 Referát evidence majetku (6)
    22253 Vedoucí EO (0)
    22254 Oddělení účtáren (12)
    22255 Controlling a rozpočetnictví (2)
   22260 Odbor hospodářské správy (2)
    22243 Referát BOZP (1)
    22265 Oddělení služeb (17)
     22275 Správa Bukoviny (2)
    22266 Vedoucí OHS (0)
    22267 Referát údržby (6)
    22268 Údržba areálu Kampus (3)
     22269 Údržba areálu Vaňov (1)
   22261 Investiční oddělení (15)
   22264 Referát energetiky (4)
   22270 Zaměstnanecký odbor (1)
    22271 Personální oddělení (6)
    22272 Oddělení práce a mezd (6)
    22273 Vedoucí ZAMO (0)
   22280 Oddělení veřejných zakázek (7)
   22290 Univerzitní prodejna (2)
   27000 SKM - Správa kolejí a menz (0)
    27100 Útvar ředitele SKM (2)
     27101 Oddělení ředitele SKM (2)
     27110 Ubytovací úsek (1)
      27111 Ubytovací kancelář (1)
      27112 Správci kolejí (2)
      27113 Recepce kolejí (5)
      27114 Úklid kolejí (9)
     27120 Menzy, ekonomika provozu (10)
     27130 Technickoprovozní úsek (4)
    27300 Budovy SKM (0)
     27309 Kolej I. Klíšská (0)
     27310 Kolej II. Klíšská (0)
     27312 Menza Česká mládež (0)
     27313 Menza Klíšská (0)
     27314 Kolej III. Jateční (0)
     27324 Menza Hoření (0)
     27325 Menza Kampus (0)
     27326 Kolej VI. Hoření (0)
     27337 Kolej V. Na Okraji (0)
  43001 PF - Pedagogická fakulta (0)
   43100 Útvar děkana PF (3)
    43110 Útvar tajemníka PF (1)
     43101 Sekretariát děkana PF (7)
      43237 Chorea Academica (0)
      43238 Nona mužský komorní sbor (0)
     43102 Odd. multimediálních prost. PF (2)
      43103 Ediční středisko PF (4)
      43221 Počítačové učebny PF (1)
     43105 Ekonomické oddělení PF (2)
     43233 Centrum celoživotního vzdělávání PF (3)
     43242 Oddělení služeb PF (17)
      43241 Úklid PF (0)
      43243 Autoprovoz PF (1)
     43300 Budovy PF (0)
      43301 Budovy Č. mládeže PF (1)
      43302 Budova vila Č. mládeže PF (0)
      43303 Budova gymnastický sál Č. mládeže PF (0)
      43304 Budova aula Č. mládeže PF (0)
      43305 Budova Č. mládeže katedry PF (0)
      43306 Budova trafostanice Č. mládeže PF (0)
      43307 Budova sportovní haly PF (7)
      43311 Tělocvična koleje pro PF (0)
      43369 Budova Hoření PF (0)
      43389 Menza Česká mládež 50bar (0)
    43120 Útvar proděkana pro studium PF (4)
     43231 Centrum pedagogické praxe PF (5)
     43234 Studijní oddělení (8)
    43130 Útvar proděkana pro rozvoj a vztahy PF (3)
     43104 Propagace a reklama PF (0)
     43131 Oddělení pro vnitřní a vnější vztahy PF (1)
    43140 Útvar proděkana pro vědu a tvůrčí č. PF (1)
     43236 Oddělení vědy a tvůrčí činnost PF (4)
    43200 Katedry a další prac. PF celkem (0)
     43201 Katedra pedagogiky PF (14)
     43202 Katedra bohemistiky PF (19)
     43203 Katedra anglistiky PF (15)
     43205 Katedra výchov uměním PF (11)
     43208 Katedra matematiky a IT PF (0)
     43210 Katedra výtvarné kultury PF (16)
     43211 Katedra hudební výchovy PF (12)
     43212 Katedra tělesné výchovy a sportu PF (44)
     43213 Katedra prep. a primárního vzdělávání PF (19)
     43216 Katedra psychologie PF (23)
     43217 Centrum jazykové přípravy PF (10)
  44000 FŽP - Fakulta životního prostředí (0)
   44100 Útvar děkana FŽP (2)
    44110 Útvar tajemníka FŽP (1)
     44101 Sekretariát děkana FŽP (1)
     44103 Úklid FŽP (3)
     44105 Autodoprava FŽP (0)
     44300 Budovy FŽP (0)
      44301 Budova Králova Výšina (4)
    44120 Útvar proděkana pro studium (1)
     44102 Studijní referát FŽP (2)
    44130 Útvar proděkana pro rozvoj a IT FŽP (6)
    44140 Útvar proděkana pro vědu (3)
    44150 Útvar proděkana pro vnější vztahy FŽP (1)
    44200 Katedry FŽP celkem (0)
    44201 Katedra technických věd (116)
    44202 Katedra přírodních věd (36)
    44203 Katedra společenských věd FŽP (18)
    44204 Katedra informatiky a geoinformatiky (19)
    44205 Pracoviště FŽP Most (0)
  45000 FSE - Fakulta sociálně-ekonomická (0)
   45100 Útvar děkana FSE (2)
    45101 Sekretariát děkana FSE (23)
    45111 Útvar tajemníka FSE (2)
     45112 Ekonomický referát FSE (1)
     45125 Oddělení technické podpory FSE (1)
     45126 Oddělení technických služeb (6)
      45127 Autodoprava FSE (0)
      45300 Budovy FSE (0)
       45328 Budova Moskevská (0)
       45346 Budova VIKS FSE (0)
       45370 Vila Kampus FSE (0)
    45121 Útvar proděkana pro studium FSE (1)
     45120 Studijní oddělení FSE (4)
     45122 Referát pro studium (0)
    45130 Útvar proděkana pro rozvoj a IT FSE (2)
     45131 Referát pro rozvoj a IT FSE (0)
    45140 Útvar proděkana pro vědu FSE (2)
     45141 Referát pro vědu FSE (2)
     45142 Centrum výzkumu FSE (0)
      45143 VYCERRO FSE (0)
      45144 IEEP FSE (45)
      45145 ICER FSE (0)
      45146 iFEM FSE (0)
      45147 EASI FSE (0)
      45148 REEV FSE (0)
    45150 Útvar proděkana pro vnější vztahy FSE (0)
     45151 Referát pro vnější vztahy FSE (1)
    45201 Katedra ekonomie (0)
    45202 Katedra ekonomie a managementu (26)
    45203 Katedra práva a politologie (5)
    45204 Katedra matematiky a informatiky (4)
    45205 Katedra sociální práce (13)
    45206 Katedra financí a účetnictví (7)
    45207 Katedra cizích jazyků (5)
    45208 Katedra reg. rozvoje a veřejné správy (11)
  46000 FUD - Fakulta umění a designu (0)
   46100 Útvar děkana FUD (1)
    46110 Útvar tajemníka FUD (1)
     46101 sekretariát děkana FUD (15)
     46102 Studijní referát FUD (2)
     46103 Edice FUD (1)
     46109 Autodoprava FUD (0)
     46111 Technicko-hospodářské oddělení (0)
     46141 Referát pro vědu a zahr. vztahy FUD (0)
     46300 Budovy FUD (0)
      46301 Budova Pasteurova 9 FUD (4)
      46303 Budova Dubí Tovární 50 (0)
      46305 Budova Sklad materiálu FUD (0)
      46306 Dům umění Ústí nad Labem (4)
    46120 Útvar proděkana pro studium FUD (2)
    46130 Útvar proděkana pro rozvoj FUD (1)
    46140 Útvar proděkana pro tvůrčí činnost FUD (1)
    46150 Útvar proděkana pro vnější vztahy FUD (1)
    46200 Katedry FUD celkem (0)
     46210 Katedra užitého umění (1)
      46211 Ateliér Oděvní a textilní desing (3)
      46212 Ateliér Sklo (4)
      46213 Ateliér Přírodní materiály (1)
     46220 Katedra Designu (1)
      46221 Ateliér Desing interiéru (1)
      46222 Ateliér Desing keramiky (3)
      46223 Ateliér Produktový design (2)
     46230 Katedra dějin a teorií umění (14)
      46231 Kurátorská studia (0)
      46232 Doktorská studia (0)
      46233 VS designu Dubí (0)
      46234 Galerie Armaturka (0)
      46235 Galerie Rampa (0)
      46236 Billboard Gallery Europe (0)
     46240 Katedra vizuální komunikace (1)
      46241 Ateliér Grafický design I. (4)
      46242 Ateliér Grafický design II. (2)
      46243 Ateliér Vizuální design (2)
      46244 Středisko digitáního tisku (2)
     46250 Katedra fotografie (1)
      46251 Ateliér Fotografie (2)
      46253 Ateliér Reklamní fotografie (4)
      46254 Atelier Photography (1)
     46260 Katedra všeobecné průpravy (1)
      46261 Ateliér Kresba a malba (7)
      46262 Ateliér Prostorová tvorba (2)
      46263 Grafická dílna (2)
      46264 Dílny FUD (2)
     46270 Katedra elektronického obrazu (0)
      46104 Sítotisk (0)
      46105 Plotter (0)
      46106 3D tisk (0)
      46108 Audiovizuální studio (0)
      46271 Ateliér Digitální media (3)
      46272 Ateliér Interaktivní média (2)
      46273 Ateliér Performance (3)
      46274 Ateliér Time-based Media (1)
  48000 FSI-Fakulta strojního inženýrství (0)
   48100 Útvar děkana FSI (2)
    48101 Oddělení děkana FSI (20)
     48102 Reklama a propagace FSI (0)
    48120 Útvar proděkana pro studium FSI (1)
     48121 Studijní oddělení FSI (2)
    48130 Útvar proděkana pro rozvoj a IT FSI (2)
     48131 Technické oddělení FSI (0)
    48140 Útvar proděkana pro vědu a tvůrčí č.FSI (0)
     48141 Oddělení pro vědu FSI (1)
     48151 Erasmus koordinátor FSI (0)
    48160 Útvar tajemníka FSI (1)
     48161 Provozní úsek FSI (0)
     48300 Budovy FSI (0)
      48309 SKM budovy (0)
      48318 Budova Za Válcovnou (0)
      48327 Budova Na Okraji 1101 (0)
      48346 Budova VIKS FSI (0)
      48356 Budova H kampus (0)
    48200 Katedry FSI (0)
     48201 Katedra strojů a mechaniky (0)
     48202 Katedra technologií a materiál. inž. (0)
     48203 Katedra managementu a ekonomiky podniku (0)
     48204 Katedra matematiky a fyziky (0)
     48205 Katedra energetiky a elektrotechniky (0)
     48206 Ústav strojů a energetiky (26)
     48207 Ústav technologií a materiálů (21)
    48501 Vědecko technický park (4)
  53002 PřF - Přírodovědecká fakulta (0)
   53110 Útvar děkana PřF (4)
    53120 Útvar proděkana pro studium PřF (2)
     53511 Studijní oddělení PřF (4)
    53130 Útvar proděkana pro rozvoj a IT PřF (1)
    53140 Útvar proděkana pro vědu a zahr.vzt.PřF (1)
     53112 Propagace a reklama PřF (0)
     53512 Oddělení pro vědu a zahr.vztahy PřF (0)
    53150 Útvar tajemníka PřF (1)
     53111 Sekretariát děkana PřF (100)
     53115 Ekonomické oddělení PřF (1)
     53151 Oddělení služeb PřF (0)
     53310 Budovy PřF (0)
      53311 Budovy za Válcovnou (0)
      53312 Budovy Klíšská 28 PřF (0)
      53313 Budovy Klíšská 30 PřF (0)
      53314 Budova Č.Mládeže PřF (0)
     53514 Ediční středisko PřF (0)
     53515 Počítačové učebny PřF (0)
     53516 Dislokovaná pracoviště (0)
     53517 Autoprovoz PřF (0)
    53220 Katedry PřF celkem (0)
     53221 Katedra biologie PřF (58)
     53222 Katedra fyziky PřF (30)
     53223 Katedra chemie PřF (40)
     53224 Katedra informatiky PřF (33)
     53225 Katedra geografie PřF (33)
     53226 Katedra matematiky PřF (16)
    53518 Ústecké materiálové centrum (14)
   53510 Ostatní útvary PřF (0)
  63003 FF - Filozofická fakulta (0)
   63100 Útvar děkana FF (2)
    63110 Útvar tajemníka FF (2)
     63101 Sekretariát děkana FF (8)
     63102 Autoprovoz FF (0)
     63103 Propagace a reklama FF (0)
     63111 Ekonomické oddělení FF (1)
     63112 Správa budov FF (1)
     63206 Studijní oddělení FF (2)
     63207 Oddělení pro vědu a zahr.vztahy FF (2)
     63300 Budovy FF (0)
      63303 Budova FF (3)
    63130 Útvar proděkana pro rozvoj a IT FF (1)
    63140 Útvar proděkana pro vědu FF (2)
    63150 Útvar proděkana pro studium FF (1)
    63200 Katedry a další pracoviště FF celkem (0)
     63201 Katedra historie FF (56)
      63210 Oddělení pom. věd historie (0)
      63211 Centrum dokumentace památek FF (0)
      63212 Knihovna a studovna KHI FF (0)
     63202 Katedra politologie a filozofie FF (34)
      63214 Knihovna a studovna KPF FF (0)
     63203 Katedra germanistiky FF (16)
      63213 Mediotéka KG FF (0)
     63204 Ústav slovansko-germánských studií (2)
     63205 Jazykové centrum (1)
  72000 FZS Fakulta zdravotnických studií (0)
   72100 Útvar děkana FZS (3)
    72110 Útvar tajemníka FZS (6)
     72101 Sekretariát děkana FZS (6)
     72103 Autoprovoz FZS (0)
     72104 Správa budov FZS (3)
     72300 Budovy FZS (0)
      72301 Budova Velká hradební 13 (0)
      72302 Budova Velká hradební 15 (1)
    72120 Útvar proděkana pro studium FZS (2)
     72102 Studijní oddělení FZS (3)
    72130 Útvar proděkana pro rozvoj a IT FZS (1)
    72140 Útvar proděkana pro vědu a z.vztahy FZS (1)
     72141 Referát vědy FZS (1)
     72216 Laboratoř pro studium pohybu (1)
     72217 Laboratoř civilizačních chorob (0)
    72213 Katedra fyzioterapie (16)
    72214 Katedra ergoterapie (8)
    72215 Katedra ošetřovatelství a porodní asiste (11)
     72218 Odd.všeobecného ošetřovatelství (5)
     72219 Oddělení porodní asistence (3)
 22300 Budovy Re (0)
  22319 Budova Brněnská (0)
  22324 Budova Hoření Re (0)
  22329 Budova Bukovina (0)
  22336 Budova Klíšská 28 (0)
  22371 MFC (0)
  22388 Auly MFC (0)
  22389 Aula červená (0)
  22390 Budova VIKS (0)

Podle pracoviště:
*** PřF - Přírodovědecká fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
Sekretariát děkana PřF Mgr. Petr Aubrecht Petr.Aubrecht@ujep.cz aubi.aubrecht@gmail.com +420776052015vědecký pracovník
Sekretariát děkana PřF Mgr. Vladimír Bauštein vladimir.baustein@ujep.cz
Sekretariát děkana PřF Mgr. Monika Benkocká
Sekretariát děkana PřF Ing. Michaela Bobková michaela.bobkova@ujep.cz 47528 3154
Sekretariát děkana PřF Ing. Petra Cuřínová Ph.D.
Sekretariát děkana PřF prof. RNDr. Pavla Čapková DrSc. pavla.capkova@ujep.cz 47528 3188
Sekretariát děkana PřF Ing. Lucie Červenková Šťastná Ph.D.
Sekretariát děkana PřF Ilona Dolenská ilona.dolenska@ujep.cz 47528 3250
Sekretariát děkana PřF Ing. Antonín Edr edr@icpf.cas.cz
Sekretariát děkana PřF Ing. Luboš Eliáš lubos.elias@ujep.cz
Sekretariát děkana PřF Tereza Haasová tereza.haasova@ujep.cz
Sekretariát děkana PřF Zuzana Hanušová
Sekretariát děkana PřF Mgr. Regina Herma hermaregina@gmail.com
Sekretariát děkana PřF Jakub Hoskovec
Sekretariát děkana PřF Yvona Jůzová yvona.juzova@ujep.cz 47528 3223 475283563 - fax.
Sekretariát děkana PřF doc. Ing. Zdeňka Kolská Ph.D. zdenka.kolska@ujep.cz 47528 3144
Sekretariát děkana PřF doc. Ing. Martin Kormunda Ph.D. martin.kormunda@ujep.cz 47528 3145
Sekretariát děkana PřF Mgr. David Kramoliš
Sekretariát děkana PřF Ing. Alena Krupková Ph.D.
Sekretariát děkana PřF doc. RNDr. Karel Kubát CSc. karel.kubat@ujep.cz 47528 3695
Sekretariát děkana PřF Filip Kunert filip.kunert@ujep.cz 602314271
Sekretariát děkana PřF Ing. Petr Lauterbach petr.lauterbach@ujep.cz 47528 3187 602128972
Sekretariát děkana PřF Mgr. Michaela Liegertová Ph.D. michaela.liegertova@ujep.cz
Sekretariát děkana PřF prof. Ing. Martin Lísal DSc. martin.lisal@ujep.cz
Sekretariát děkana PřF RNDr. Jan Lorinčík CSc. jan.lorincik@ujep.cz 47528 3145
Sekretariát děkana PřF RNDr. Iva Machová Ph.D. iva.machova@ujep.cz 47528 4146
Sekretariát děkana PřF Mgr. Hana Malinská Ph.D. hana.malinska@ujep.cz
Sekretariát děkana PřF Mgr. Jan Malý Ph.D. jan.maly@ujep.cz 47528 3376 475283646
Sekretariát děkana PřF Mgr. Marek Malý Ph.D. marek.maly@ujep.cz 47528 3321
Sekretariát děkana PřF Kateřina Marešová katerina.maresova@ujep.cz 47528 5722
Sekretariát děkana PřF Bc. Andrea Marková andrea.markova@ujep.cz 47528 5722
Sekretariát děkana PřF RNDr. Tomáš Matějček Ph.D. tomas.matejcek@ujep.cz
Sekretariát děkana PřF Mgr. Jindřich Matoušek Ph.D. jindrich.matousek@ujep.cz 47528 3348
Sekretariát děkana PřF Ing. Monika Müllerová
Sekretariát děkana PřF Ing. Michaela Nedvědová michaela.nedvedova@ujep.cz
Sekretariát děkana PřF Mgr. Zuzana Nejedlá
Sekretariát děkana PřF RNDr. Michal Němec Ph.D. michal.nemec@ujep.cz michal.nemec@ujep.cz 47528 3562 601082197Vztah s veřejností
Sekretariát děkana PřF Mgr. Petr Panuška
Sekretariát děkana PřF doc. RNDr. Jaroslav Pavlík CSc. jaroslav.pavlik@ujep.cz 47528 3321
Sekretariát děkana PřF Ing. Roman Petrychkovych
Sekretariát děkana PřF Ing. František Podrápský frantisek.podrapsky@ujep.cz 47528 5842
Sekretariát děkana PřF RNDr. Zbyšek Posel Ph.D. zbysek.posel@ujep.cz
Sekretariát děkana PřF Renata Postlová renata.postlova@ujep.cz
Sekretariát děkana PřF Ing. Kateřina Rašková katerina.raskova@ujep.cz 47528 5723 Sekretariát PřF
Sekretariát děkana PřF Mgr. Eliška Rezlerová
Sekretariát děkana PřF Mgr. Petr Ryšánek Petr.Rysanek@ujep.cz
Sekretariát děkana PřF Mgr. Robert Seifert robert.seifert@ujep.cz
Sekretariát děkana PřF Mgr. Alena Semerádtová alena.semeradtova@ujep.cz
Sekretariát děkana PřF Ing. Kateřina Setničková Ph.D.
Sekretariát děkana PřF Mgr. Jiří Smejkal Jiri.Smejkal@ujep.cz jiri.smejkal@ujep.cz
Sekretariát děkana PřF Romana Stehlíková romana.stehlikova@ujep.cz 47528 5726
Sekretariát děkana PřF Ing. Tomáš Strašák Ph.D.
Sekretariát děkana PřF Michal Syrový
Sekretariát děkana PřF Ing. Stanislav Šabata
Sekretariát děkana PřF RNDr. Milan Šmídl Ph.D. milan.smidl@ujep.cz 47528 3383
Sekretariát děkana PřF Eva Štěpanovská
Sekretariát děkana PřF Mgr. Marcel Štofik Ph.D. marcel.stofik@ujep.cz 47528 3376
Sekretariát děkana PřF RNDr. Martin Švec Ph.D. martin.svec@ujep.cz 47528 3221 724241376
Sekretariát děkana PřF Ing. Petr Uchytil CSc.
Sekretariát děkana PřF Ing. Veronika Vrzalová veronika.vrzalova@ujep.cz 47528 5725
Sekretariát děkana PřF Dominika Zofia Wróbel Ph.D. dominika.wrobel@ujep.cz
Sekretariát děkana PřF Mgr. Magdaléna Zelená Magdalena.Zelena@ujep.cz 47528 5724
Sekretariát děkana PřF Mgr. Zuzana Žmudová
Mgr. Petr Aubrecht
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: Petr.Aubrecht@ujep.cz
Další e-mail: aubi.aubrecht@gmail.com
Telefon:
Další telefon: +420776052015
Poznámka: vědecký pracovník
Mgr. Vladimír Bauštein
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: vladimir.baustein@ujep.cz
Telefon:
Mgr. Monika Benkocká
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
Telefon:
Ing. Michaela Bobková
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: michaela.bobkova@ujep.cz
Telefon: 47528 3154
Ing. Petra Cuřínová Ph.D.
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
Telefon:
prof. RNDr. Pavla Čapková DrSc.
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: pavla.capkova@ujep.cz
Telefon: 47528 3188
Ing. Lucie Červenková Šťastná Ph.D.
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
Telefon:
Ilona Dolenská
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: ilona.dolenska@ujep.cz
Telefon: 47528 3250
Ing. Antonín Edr
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: edr@icpf.cas.cz
Telefon:
Ing. Luboš Eliáš
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: lubos.elias@ujep.cz
Telefon:
Tereza Haasová
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: tereza.haasova@ujep.cz
Telefon:
Zuzana Hanušová
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
Telefon:
Mgr. Regina Herma
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
Další e-mail: hermaregina@gmail.com
Telefon:
Jakub Hoskovec
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
Telefon:
Yvona Jůzová
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: yvona.juzova@ujep.cz
Telefon: 47528 3223
Další telefon: 475283563 - fax.
doc. Ing. Zdeňka Kolská Ph.D.
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: zdenka.kolska@ujep.cz
Telefon: 47528 3144
doc. Ing. Martin Kormunda Ph.D.
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: martin.kormunda@ujep.cz
Telefon: 47528 3145
Mgr. David Kramoliš
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
Telefon:
Ing. Alena Krupková Ph.D.
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
Telefon:
doc. RNDr. Karel Kubát CSc.
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: karel.kubat@ujep.cz
Telefon: 47528 3695
Filip Kunert
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: filip.kunert@ujep.cz
Telefon:
Další telefon: 602314271
Ing. Petr Lauterbach
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: petr.lauterbach@ujep.cz
Telefon: 47528 3187
Další telefon: 602128972
Mgr. Michaela Liegertová Ph.D.
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: michaela.liegertova@ujep.cz
Telefon:
prof. Ing. Martin Lísal DSc.
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: martin.lisal@ujep.cz
Telefon:
RNDr. Jan Lorinčík CSc.
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: jan.lorincik@ujep.cz
Telefon: 47528 3145
RNDr. Iva Machová Ph.D.
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: iva.machova@ujep.cz
Telefon: 47528 4146
Mgr. Hana Malinská Ph.D.
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: hana.malinska@ujep.cz
Telefon:
Mgr. Jan Malý Ph.D.
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: jan.maly@ujep.cz
Telefon: 47528 3376
Další telefon: 475283646
Mgr. Marek Malý Ph.D.
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: marek.maly@ujep.cz
Telefon: 47528 3321
Kateřina Marešová
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: katerina.maresova@ujep.cz
Telefon: 47528 5722
Bc. Andrea Marková
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: andrea.markova@ujep.cz
Telefon: 47528 5722
RNDr. Tomáš Matějček Ph.D.
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: tomas.matejcek@ujep.cz
Telefon:
Mgr. Jindřich Matoušek Ph.D.
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: jindrich.matousek@ujep.cz
Telefon: 47528 3348
Ing. Monika Müllerová
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
Telefon:
Ing. Michaela Nedvědová
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: michaela.nedvedova@ujep.cz
Telefon:
Mgr. Zuzana Nejedlá
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
Telefon:
RNDr. Michal Němec Ph.D.
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: michal.nemec@ujep.cz
Další e-mail: michal.nemec@ujep.cz
Telefon: 47528 3562
Další telefon: 601082197
Poznámka: Vztah s veřejností
Mgr. Petr Panuška
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
Telefon:
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík CSc.
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: jaroslav.pavlik@ujep.cz
Telefon: 47528 3321
Ing. Roman Petrychkovych
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
Telefon:
Ing. František Podrápský
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: frantisek.podrapsky@ujep.cz
Telefon: 47528 5842
RNDr. Zbyšek Posel Ph.D.
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: zbysek.posel@ujep.cz
Telefon:
Renata Postlová
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: renata.postlova@ujep.cz
Telefon:
Ing. Kateřina Rašková
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: katerina.raskova@ujep.cz
Telefon: 47528 5723
Poznámka: Sekretariát PřF
Mgr. Eliška Rezlerová
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
Telefon:
Mgr. Petr Ryšánek
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: Petr.Rysanek@ujep.cz
Telefon:
Mgr. Robert Seifert
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: robert.seifert@ujep.cz
Telefon:
Mgr. Alena Semerádtová
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: alena.semeradtova@ujep.cz
Telefon:
Ing. Kateřina Setničková Ph.D.
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
Telefon:
Mgr. Jiří Smejkal
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: Jiri.Smejkal@ujep.cz
Další e-mail: jiri.smejkal@ujep.cz
Telefon:
Romana Stehlíková
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: romana.stehlikova@ujep.cz
Telefon: 47528 5726
Ing. Tomáš Strašák Ph.D.
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
Telefon:
Michal Syrový
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
Telefon:
Ing. Stanislav Šabata
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
Telefon:
RNDr. Milan Šmídl Ph.D.
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: milan.smidl@ujep.cz
Telefon: 47528 3383
Eva Štěpanovská
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
Telefon:
Mgr. Marcel Štofik Ph.D.
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: marcel.stofik@ujep.cz
Telefon: 47528 3376
RNDr. Martin Švec Ph.D.
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: martin.svec@ujep.cz
Telefon: 47528 3221
Další telefon: 724241376
Ing. Petr Uchytil CSc.
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
Telefon:
Ing. Veronika Vrzalová
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: veronika.vrzalova@ujep.cz
Telefon: 47528 5725
Dominika Zofia Wróbel Ph.D.
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: dominika.wrobel@ujep.cz
Telefon:
Mgr. Magdaléna Zelená
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
e-mail: Magdalena.Zelena@ujep.cz
Telefon: 47528 5724
Mgr. Zuzana Žmudová
Pracoviště: Sekretariát děkana PřF
Telefon: