Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

00001 Neroz. dotace (0)
22000 REK - Rektorát (0)
 22100 Útvary rektora (1)
  22107 Rektor (0)
   22104 Oddělení interního auditu (3)
   22105 Právní oddělení (3)
   22106 Tajemník rektora (0)
   22108 Kancléř (1)
    22101 Sekretariát rektora (2)
  22109 Ombudsman (1)
  22111 Manažer kvality akreditací (1)
  22140 Útvar prorektora pro internacionalizaci (1)
   22103 Oddělení marketingu a propagace (5)
   22141 Prorektor pro internacionalizaci (0)
   22142 Oddělení pro internacionalizaci (4)
  22150 Útvary prorektora pro rozvoj a digitaliz (1)
   22151 Prorektor pro rozvoj a digitalizaci (0)
    22153 * Centrum rozvoje a projektového servisu (0)
     22155 * Oddělení projektového servisu (0)
    22154 Oddělení rozvoje a digitalizace (3)
   26000 VK - Vědecká knihovna (0)
    26100 Útvar ředitele knihovny (2)
     26210 Oddělení zpracování fondů (8)
     26220 Oddělení služeb VK (10)
    26300 Budovy VK (0)
     26301 Budova věd. knihovny (0)
   29000 CI - Centrum informatiky (0)
    29100 Útvar vedoucího CI (4)
     29210 Oddělení informačních systémů (14)
     29220 Oddělení počítačových sítí (4)
     29230 Oddělení uživatelského servisu (6)
  22160 Útvary prorektora pro projekty ESIF (1)
   22161 Prorektor pro projekty ESIF (0)
    22165 Interní grantová agentura (0)
    22166 Mezinár.evaluační panel (0)
   22162 Oddělení vědy a výzkumu (0)
   22163 Centrum transferu technologií (0)
   22164 Centrum projektového servisu (3)
  22170 Útvar prorektora pro stud. a pedag. činn (1)
   22171 Prorektor pro studium (0)
   22172 Studijní oddělení Re (3)
   22173 Oddělení celoživotního vzdělávání UJEP (3)
   22174 * Univ.cen. pro stud.se specif.potřebami (0)
   22175 Poradenské centrum (1)
    22176 Univ.centr.pro stud.se spec.potřebami (1)
    22177 Kariérová poradna (0)
    22179 Psychologická poradna (0)
   22178 Referát kvality (1)
  22180 Útvar prorektora pro vědu a výzkum (1)
   22181 Prorektor pro vědu a výzkum (0)
   22182 Oddělení vědy a výzkumu (2)
   22183 Centrum transferu technologií a znalost. (0)
   22184 Interní grantová agentura (0)
   22185 Mezinárodní evaluační panel (0)
  22200 Útvary kvestora (1)
   22241 Kvestor (4)
   22250 Ekonomický odbor (1)
    22251 Referát ekonomiky projektů (1)
    22252 Referát evidence majetku (2)
    22253 Vedoucí EO (0)
    22254 Oddělení účtáren (7)
    22255 Controlling a rozpočetnictví (3)
   22260 Odbor hospodářské správy (1)
    22243 Referát BOZP (1)
    22265 Oddělení služeb (16)
     22275 Správa Bukoviny (2)
    22266 Vedoucí OHS (0)
    22267 Referát údržby (4)
    22268 Údržba areálu Kampus (5)
     22269 Údržba areálu Vaňov (0)
   22261 Investiční oddělení (5)
   22264 Referát energetiky (2)
   22270 Zaměstnanecký odbor (2)
    22271 Personální oddělení (4)
    22272 Oddělení práce a mezd (5)
    22273 Vedoucí ZAMO (0)
   22280 Oddělení veřejných zakázek (5)
   22290 Univerzitní prodejna (2)
   27000 SKM - Správa kolejí a menz (0)
    27100 Útvar ředitele SKM (1)
     27101 Oddělení ředitele SKM (2)
     27110 Ubytovací úsek (1)
      27111 Ubytovací kancelář (1)
      27112 Správci kolejí (2)
      27113 Recepce kolejí (0)
      27114 Úklid kolejí (9)
     27120 Menzy, ekonomika provozu (15)
     27130 Technickoprovozní úsek (4)
     27300 Budovy SKM (0)
      27309 Kolej I. Klíšská (0)
      27310 Kolej II. Klíšská (0)
      27312 Menza Česká mládež (0)
      27313 Menza Klíšská (0)
      27314 Kolej III. Jateční (0)
      27315 Menza CPTO (0)
      27324 Menza Hoření (0)
      27325 * Menza Kampus (0)
      27326 Kolej VI. Hoření (0)
      27327 Kampuska (0)
      27337 Kolej V. Na Okraji (0)
  43001 PF - Pedagogická fakulta (0)
   43100 Útvar děkana PF (1)
    43110 Útvar tajemníka PF (1)
     43101 Sekretariát děkana PF (2)
      43237 Chorea Academica (0)
      43238 Nona mužský komorní sbor (0)
     43102 Odd. multimediálních prost. PF (3)
      43103 Ediční středisko PF (2)
      43221 Počítačové učebny PF (0)
     43105 Ekonomické oddělení PF (1)
     43233 Centrum celoživotního vzdělávání PF (4)
     43242 Oddělení služeb PF (14)
      43241 Úklid PF (1)
      43243 Autoprovoz PF (1)
     43300 Budovy PF (0)
      43301 Budovy Č. mládeže PF (0)
      43302 Budova vila Č. mládeže PF (0)
      43303 Budova gymnastický sál Č. mládeže PF (0)
      43304 Budova aula Č. mládeže PF (0)
      43305 Budova Č. mládeže katedry PF (0)
      43306 Budova trafostanice Č. mládeže PF (0)
      43307 Budova sportovní haly PF (9)
      43311 Tělocvična koleje pro PF (0)
      43369 Budova Hoření PF (0)
      43389 Menza Česká mládež 50bar (0)
      43399 Budova Králova výšina (0)
    43120 Útvar proděk.pro studium a pedag.praxe (1)
     43104 Propagace a reklama PF (1)
     43231 Centrum pedagogické praxe PF (2)
     43234 Studijní oddělení (6)
    43130 Útvar proděk.pro rozvoj a řízení kvality (1)
     43131 Oddělení pro vnitřní a vnější vztahy PF (0)
     43219 Centrum pro sociální inovace a inkluzi (0)
    43140 Útvar proděkana pro vědu a tvůrčí činnost PF (1)
     43236 Oddělení pro vědu a tvůrčí činnost (3)
     43239 Centrum pro rozvoj pedagogické psychologie (0)
    43150 Útvar proděkana pro vnější vztahy PF (1)
     43151 Oddělení pro vnější vztahy PF (2)
     43152 Asistent pro internacionalizace (0)
    43160 Manažer pro finance a legistlativu (0)
    43200 Katedry a další prac. PF celkem (0)
     43201 Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín (8)
     43202 Katedra bohemistiky PF (16)
      43296 Odd.I.stupně KBOH (0)
     43203 Katedra anglistiky PF (13)
     43205 Katedra výchov uměním PF (9)
     43208 * Katedra matematiky a IT PF (0)
     43210 Katedra výtvarné kultury PF (12)
      43299 Odd.I.stupně KVK (0)
     43211 Katedra hudební výchovy PF (10)
      43298 Odd.I.stupně KHV (0)
     43212 Katedra tělesné výchovy a sportu PF (16)
     43213 Katedra primárního a preprimárního vzdělávání (11)
      43222 Odd.studentského výzkumu (0)
      43297 Odd.I.stupně KTVS (0)
     43214 Katedra speciální a sociální pedagogiky (11)
     43216 Katedra psychologie PF (11)
     43217 Jazykové centrum PF (6)
     43220 Katedra Slavistiky (0)
  44000 FŽP - Fakulta životního prostředí (0)
   44100 Útvar děkana FŽP (1)
    44101 Sekretariát děkana FŽP (1)
    44110 Útvar tajemníka FŽP (1)
     44103 Úklid FŽP (2)
     44105 Autodoprava FŽP (0)
     44300 Budovy FŽP (0)
      44301 Budova Králova Výšina (3)
      44315 Budova CPTO FŽP (0)
    44120 Útvar proděkana pro studium (1)
     44102 Studijní referát FŽP (3)
    44130 Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu (2)
    44140 Útvar proděkana pro tvůrčí činnost (3)
    44150 Útvar proděkana pro vnější vztahy FŽP (2)
    44200 Katedry FŽP celkem (0)
    44201 Katedra environment.chem.a techn. (40)
    44202 Katedra životního prostředí (17)
    44203 * Katedra společenských věd FŽP (0)
    44204 Katedra geoinformatiky (15)
    44205 Pracoviště FŽP Most (0)
  45000 FSE - Fakulta sociálně ekonomická (0)
   45100 Útvar děkana FSE (1)
    45101 Sekretariát děkana FSE (1)
    45111 Útvar tajemníka FSE (1)
     45112 Ekonomický referát FSE (1)
     45125 Oddělení technické podpory FSE (1)
     45126 Oddělení technických služeb (7)
      45127 Autodoprava FSE (0)
      45300 Budovy FSE (0)
       45328 Budova Moskevská (0)
       45346 Budova VIKS FSE (0)
       45370 Vila Kampus FSE (0)
    45121 Útvar proděkana pro studium FSE (1)
     45120 Studijní oddělení FSE (4)
     45122 Referát pro studium (2)
    45130 Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu FSE (1)
     45131 Referát pro rozvoj a kvalitu FSE (1)
    45140 Útvar proděkana pro vědu FSE (1)
     45141 Referát pro vědu FSE (1)
     45142 Centrum výzkumu FSE (3)
      45143 Výzkumné centrum konkurenceschopného a udržitelného rozvoje regionů (0)
      45144 Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (6)
      45145 International Center for Economic Research (0)
      45146 Institut forenzních a experimentálních metod (0)
      45147 Výzkumné centrum ekonomické a sociální inkluze (0)
      45148 Výzkumné centrum regulace a evaluace (0)
      45149 Institut pro rozvoj společenství a sídel (0)
    45150 Útvar proděkana pro vnější vztahy FSE (1)
     45151 Referát pro vnější vztahy FSE (1)
    45201 * Katedra ekonomie (0)
    45202 Katedra ekonomie a managementu (23)
    45203 Katedra práva a politologie (5)
    45204 Katedra matematiky a informatiky (5)
    45205 Katedra sociální práce (13)
    45206 Katedra financí a účetnictví (8)
    45207 Katedra cizích jazyků (6)
    45208 Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy (13)
  46000 FUD - Fakulta umění a designu (0)
   46100 Útvar děkana FUD (1)
    46110 Útvar tajemníka fakulty (1)
     46101 sekretariát děkana FUD (10)
     46102 Studijní referát FUD (4)
     46103 Edice FUD (1)
     46104 Sítotisk (0)
     46105 Plotter (0)
     46106 3D tisk (0)
     46108 Audiovizuální studio (0)
     46109 Autodoprava (0)
     46111 echnicko-hospodářské oddělení (0)
     46141 Referát pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost (0)
     46300 Budovy FUD (0)
      46301 Budova Pasteurova 9 FUD (5)
      46303 Budova Dubí Tovární 50 (0)
      46305 Budova Sklad materiálu FUD (0)
      46306 Dům umění Ústí nad Labem (6)
    46120 Útvar proděkana pro studium (1)
    46130 Útvar proděkana pro rozvoj (1)
    46140 Útvar proděkana pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost (1)
    46150 Útvar proděkana pro vnější vztahy a internacionalizaci (1)
    46200 Katedry FUD celkem (0)
     46210 Katedra užitého umění (0)
     46220 Katedra Designu (3)
      46211 Ateliér Oděvní a textilní desing (2)
      46212 Ateliér Sklo (2)
      46213 Ateliér Přírodní materiály (2)
      46214 Sklářská dílna (0)
      46221 Ateliér Desing interiéru (3)
      46222 Ateliér Desing keramiky (2)
      46223 Ateliér Produktový design (1)
     46230 Katedra dějin a teorií umění (14)
      46231 Kurátorská studia (0)
      46232 Doktorská studia (0)
      46233 * VS designu Dubí (0)
      46234 * Galerie Armaturka (0)
      46235 Galerie Rampa (0)
      46236 Billboard Gallery Europe (0)
     46240 Katedra vizuální komunikace (3)
      46241 Ateliér Grafický design I. (2)
      46242 Ateliér Grafický design II. (2)
      46243 Ateliér Vizuální design (1)
      46244 Středisko digitáního tisku (0)
     46250 Katedra výtvarného umění (1)
      46251 Ateliér Fotografie (2)
      46253 Ateliér Reklamní fotografie (5)
      46254 Atelier Photography (2)
      46271 Ateliér Digitální media (1)
      46272 Ateliér Interaktivní média (2)
      46273 Ateliér Objekt-Prostor-Akce (2)
      46274 Ateliér Time-based Media (3)
     46260 Katedra všeobecné průpravy (1)
      46261 Ateliér Kresba a malba (3)
      46262 Ateliér Prostorová tvorba (2)
      46263 Grafická dílna (2)
      46264 Dílny FUD (2)
     46270 * Katedra elektronického obrazu (0)
  48000 FSI - Fakulta strojního inženýrství (0)
   48100 Útvar děkana FSI (1)
    48101 Oddělení děkana FSI (1)
     48102 Reklama a propagace FSI (0)
    48120 Útvar proděkana pro studium a celoživotní vzděláváníFSI (1)
     48121 Studijní oddělení FSI (2)
    48130 Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu T FSI (1)
     48131 Technické oddělení FSI (0)
    48140 Útvar proděkana pro tvůrčí činnost FSI (1)
     48141 Oddělení pro vědu FSI (0)
     48151 Erasmus koordinátor FSI (1)
    48150 Útvar proděkana pro vnější vztahy FSI (1)
    48160 Útvar tajemníka FSI (8)
     48161 Provozní úsek FSI (4)
     48300 Budovy FSI (0)
      48308 Budova CEMMTECH (0)
      48309 SKM budovy (0)
      48318 Budova Za Válcovnou (0)
      48327 Budova Na Okraji 1101 (0)
      48346 * Budova VIKS FSI (0)
      48356 Budova H kampus (0)
    48200 Ústavy FSI (0)
     48201 * Katedra strojů a mechaniky FVTM (0)
     48202 * Katedra tech. a mat. inž. FVTM (0)
     48203 * Katedra managementu a ekonomiky podn. (0)
     48204 * Katedra matematiky a fyziky (0)
     48205 * Katedra energetiky a elektrotechniky (0)
     48206 Ústav strojů a energetiky (26)
     48207 Ústav technologií a materiálů (17)
    48501 Vědecko technický park (4)
  53002 PřF - Přírodovědecká fakulta (0)
   53110 Útvar děkana PřF (3)
    53120 Útvar proděkana pro studium (1)
     53511 Studijní oddělení PřF (3)
    53130 Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu (0)
    53132 Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu (2)
     53131 Oddělení pro rozvoj (1)
    53140 Útvar proděkana pro vědu a výzkum (0)
     53112 * Propagace a reklama PřF (0)
     53512 Oddělení pro vědu a zahr.vztahy (0)
    53141 Útvar proděkana pro vědu a výzkum (1)
     53519 Oddělení pro vědu a zahr.záležitosti (1)
    53150 Útvar tajemníka PřF (2)
     53111 Sekretariát děkana PřF (5)
      53520 Centrum podpory přírodovědného vzděláván (2)
     53115 Ekonomické oddělení PřF (0)
     53151 Oddělení služeb PřF (0)
     53310 Budovy PřF (0)
      53311 Budovy za Válcovnou (0)
      53312 Budovy Klíšská 28 PřF (0)
      53313 Budovy Klíšská 30 PřF (0)
      53314 Budova Č.Mládeže PřF (0)
      53315 Budova CPTO (10)
     53514 Ediční středisko PřF (0)
     53515 Počítačové učebny PřF (0)
     53516 Dislokovaná pracoviště (0)
     53517 Autoprovoz PřF (0)
    53160 Útvar proděkana pro vnější a zahr.vztahy (2)
     53119 Oddělení pro vnější vztahy (0)
    53220 Katedry PřF celkem (0)
     53221 Katedra biologie PřF (20)
     53222 Katedra fyziky PřF (20)
     53223 Katedra chemie PřF (21)
     53224 Katedra informatiky PřF (21)
     53225 Katedra geografie PřF (19)
     53226 Katedra matematiky PřF (12)
     53227 Centrum nanomat.a biotechnologií (24)
    53518 Ústecké materiálové centrum (2)
   53510 Ostatní útvary PřF (0)
  63003 FF - Filozofická fakulta (0)
   63100 Útvar děkana FF (1)
    63110 Útvar tajemníka (1)
     63101 Sekretariát děkana (8)
     63102 Autoprovoz FF (0)
     63103 Propagace a reklama FF (0)
     63111 Ekonomické oddělení (0)
     63112 Hospodářská správa (0)
     63206 Studijní oddělení FF (2)
     63207 Oddělení pro vědu a zahr.vztahy (1)
     63300 Budovy FF (0)
      63303 Budova FF (4)
    63130 Útvar proděkana pro rozvoj a projektovou činnost (1)
    63140 Útvar proděkana pro vědu a výzkum (1)
    63150 Útvar proděkana pro studium (1)
    63160 Útvar proděkana pro doktorské studium (0)
    63170 Útvar proděkana pro internacionalizaci (1)
    63180 Útvar proděkana pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání (1)
    63200 Katedry a další pracoviště FF celkem (0)
     63201 Katedra historie FF (39)
      63211 Centrum pro dokumentaci a digitalizaci památek katedry historie (0)
      63212 Knihovna a studovna KHI FF (0)
     63202 Katedra politologie a filozofie FF (0)
      63214 Knihovna a studovna katedry politologie a filosofie (0)
     63203 Katedra germanistiky FF (16)
      63213 Mediotéka katedry germanistiky (0)
     63204 Ústav slovansko-germánských studií (1)
     63205 Jazykové centrum (2)
     63208 Katedra archivnictví a pomocných věd historických (5)
     63209 Katedra politologie (7)
     63210 Katedra filozofie a humanitních studií (17)
  72000 FZS Fakulta zdravotnických studií (0)
   72100 Útvar děkana FZS (1)
    72110 Útvar tajemníka FZS (4)
     72101 Sekretariát děkana FZS (1)
     72103 Autoprovoz FZS (0)
     72104 Správa budov FZS (1)
     72222 CENTRUM IT (3)
     72300 Budovy FZS (0)
      72301 Budova Velká hradební 13 (0)
      72302 Budova Velká hradební 15 (0)
      72303 Budova FZS MN Sociální péče (1)
    72120 Útvar proděkana pro studium FZS (1)
     72102 Studijní oddělení FZS (4)
     72221 Odd.magister.stud.programů (7)
    72130 Útvar proděkana pro rozvoj a IT FZS (1)
    72140 Útvar proděkana pro vědy a zahraniční vztahy FZS (1)
     72141 Referát vědy FZS (4)
      72240 Výzkumné centrum (0)
     72216 Laboratoř pro studium pohybu (0)
     72217 Laboratoř civilizačních chorob (0)
    72150 Útvar proděkana pro výstavbu a vn.vztahy (0)
    72213 Katedra fyzioterapie (14)
    72214 Katedra ergoterapie (14)
    72215 Katedra ošetřovatelství a porodní asiste (0)
     72218 Katedra ošetřovatelství (23)
     72219 Katedra porodní asistence a spec.discipl (10)
    72220 Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky (18)
 22300 Budovy Re (0)
  22319 Budova Brněnská (0)
  22324 Budova Hoření Re (0)
  22329 Budova Bukovina (0)
  22336 Budova Klíšská 28 (0)
  22337 Budova I v Kampusu (0)
  22338 Budova T v Kampusu (0)
  22340 Budova Pasteurova 771(Unibar) (0)
  22371 MFC (0)
  22388 Auly MFC (0)
  22389 Aula červená (0)
  22390 Budova VIKS (0)